உயர் துல்லிய சோதனை உபகரணங்கள்

எரிப்பு சோதனை பெட்டி

விரிவான வலிமை சோதனை பெஞ்ச்

க்ரீப் உடைகள் சோதனையாளர்

மின்னணு பகுப்பாய்வு அளவுகோல்

நுரை பின்னடைவு சோதனையாளர்

ஆயுள் சோதனை இயந்திரத்தை ஏற்றவும்

ஆழம் நுண்ணோக்கி உருகும்

மெட்டலோகிராஃபிக் கட்டிங் இயந்திரம்

மெட்டலோகிராஃபிக் மெருகூட்டல் இயந்திரம்

சால்ட் ஸ்ப்ரே சோதனையாளர்

SIP சோதனையாளர்

யுனிவர்சல் மெட்டீரியல் பரிசோதனை சோதனையாளர்

அதிர்ச்சி உறிஞ்சி சோர்வு சோதனை பெஞ்ச்

மெட்டலோகிராஃபிக் கட்டிங் இயந்திரம்